Управителен съвет

 • Геновева Христова-Мъри
  Председател на УС

  Председател на Български мебелен клъстер
  Управител на Ligna Group
  Председател на Контролната комисия на центъра за професионално обучение в БТПП
  Български предприемач за 2010 г. в седмицата за МСП на ЕС

  1994 – 1998 – Магистър – Международни икономически отношения (МИО) – УНСС
  2013 – Сертифициран клъстер екселънс мениджмънт инструктор – Европейска фондация за конкурентоспособност
  2013 – Клъстерна академия – Клъстерланд Австрия

  От 2006 г. – започва своята международна клъстерна работа и участва в проекти за клъстерно развитие в югоизточна Европа: Гърция, Румъния, Турция и Сърбия.<

  g.christova@ligna-group.com
 • Д-р инж. Венцислав Славков
  Член на УС

  Председател на УС на Клъстер „Мехатроника и автоматизация“.
  Член на УС на БСК.
  Член на УС на САИ – ФНТС.
  Член на УС на Българското дружество по роботика.
  Член на Експертния Съвет по иновации към Фондация “ПИК“.

   1981 г. – Завършва ТУ-София – специалност ДВГ.
  1982 г. – Завършва Висшата школа по Робототехника към ТУ-София.
  1983 г – 1989 г. – Научен сътрудник и Директор на Лаборатория в БАН.
  1989 г. – Създава българо-германска фирма „Спесима“ ООД.
  2007 г. – Защитава докторат на тема: „Синтез на манипулационни механизми“.

  chairman@abclusters.org
  www.abclusters.org
 • Красимир Стоянов
  Член на УС

  1992 – Колеж Гилдорф 
  1997 – Магистърска степен, Университет Абърдийн 
  2010 – Дирекция „Образование и култура“ към Държавния департамент на САЩ (U.S. Department of State)
  1996 – досега – Основател и изпълнителен директор на ОРАК Инжинеринг

  krasimir.stoyanov@orakgroup.com
 • Илзе Атанасова
  Член на УС

  Председател на борда на директорите на „Морски клъстър България”
  Член на управтелния съвет на „Международната Металок Асоциация”
  Прокурист на „Варна Меритайм” ООД

  1993 г. – Завършва Икономически университет – Варна – специалност „Търговия”
  1994 г. – Завършва специализация по “Счетоводство” към „Център за следдипломна квалификация” към Икономически университет – Варна
  1996 г. – Главен счетоводител в „Чакъров” ООД
  2002 г. – Прокурист на „Варна Меритайм” ООД
  2007 г. – Завършва специализация по „Корпоративно управление” на Отворения Университет – Великобритания към Нов Български Университет – София  

  atanasova@varnamaritime.com
  www.marinecluster.com
 • Светлин Рангелов
  Член на УС и Изпълнителен директор

  1988 г. – Завършва Висше Народно Военно Въздушно Училище „Георги Бенковски“ гр. Долна Митрополия, – специалност Радиоелектроника
  1988 г. – Командир на група Радиоелектронно оборудване – Военно Въздушни Сили, авиобаза Равнец
  1991 г. – Мениджър на Брокерска къща „Новотика“ – Софийска Стокова Борса
  1995 г. – Собственик Магазин за Кафе
  2001 г. – Собственик и издател на вестник Работа
  2004 г. – Съосновател компания за тийм билдинг Team Academy, Ванкувър (Канада)
  2013 г. – Собственик Team Academy България

  svetlin.rangelov@gmail.com