Състоя се Тренинг за клъстерни мениджъри, организиран от АБК

2 апр. 2018

Основният акцент на клъстерния тренинг беше подкрепата за развитие на отлични клъстерни постижения (cluster excellence). 

 

 

На 19.03.2018 г., непосредствено преди началото на Европейската TCI клъстерна конференция в София, се състоя Тренинг за клъстерни мениджъри, организиран от АБК. Събитието беше разделено на две части, като втората част беше в рамките на проекта DanuBioValNet, по програмата за трансгранично сътрудничество „Дунав 2014-2020“, по който АБК е партньор.

 

 

 

В първата част участие взеха някои от най-успешните клъстерни лидери, членове на АБК: г-н Петър Статев – председател на ИКТ клъстер, г-н Николай Минков – изпълнителен директор на СМИК, г-н Венцислав Славков – председател на КМА. Те изнесоха презентации по теми свързани с ключовите фактори за успешно клъстерно развитие и ролята на клъстерните мениджъри, стратеги за клъстерно развитие чрез услуги и проекти насочени към членовете на клъстера, интернационализация и успешни експортни стратегии. Възможностите, които предоставят инструментите на Европейскта мрежа в подкрепа на бизнеса (EEN)  за нови клъстерни инициативи и нови проекти в рамките на представи г-жа Фани Колева – експерт в АРК Консултинг.

 

 

Втората част от събитието представи проекта DanuBioValNet, по програмата за трансгранично сътрудничество „Дунав 2014-2020“, по който АБК е партньор. В рамките на този панел участие с презентация взе г-н Томас Лемър Гамп – директор на Европейския секретариат за клъстерен анализ, който говори за клъстерния мениджмънт и възможностите за биобазирани инициативи за отлични клъстерни постижения (cluster excellence). Останалата част от панела беше посветена на междуклъстерното струдничество  и на възможностите за стратегически партньорства в Дунавския регион.

 

 

 

 

Презентациите от събитието може да откриете тук:

Клъстеризацията – шанс за устойчиво и иновативно развитие на малкия и средния бизнес

Индустриален клъстер Средногорие – Стратегическо развитие. Услуги и решения към заинтересованите страни

Европейската мрежа за подкрепа на бизнеса (EEN) в помощ на развитието на клъстерите

Cross-regional strategic clutser partnership – Hemp Cluster Initiative – Pavla bruskova

DanuBioValNet – Domenik Patzelt

Cluster tool box – Daniel Cosnita

Cluster Management Excellence 2.0 – Biobased Cluster Excellence Initiative (BBCEI)

 

Снимки от събитието