ПРОВЕДЕ СЕ КОНФЕРЕНЦИЯ „ИНДУСТРИЯ, ЕНЕРГЕТИКА И КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ 2017“, организирано от СМИК

21 юни 2017
ПРОВЕДЕ СЕ КОНФЕРЕНЦИЯ „ИНДУСТРИЯ, ЕНЕРГЕТИКА И КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ 2017“, организирано от СМИК

На 20.06.2017г. в София Хотел Балкан се състоя конференция „Индустрия, Енергетика и Климатични условия 2017“. Събитието бе организирано от Индустриален клъстер Средногорие с генерален партньор на форума „Аурубис България“ АД,  партньор – „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД и с подкрепата на Wolf Theiss и Престиж.

 

Официалното откриване на форума бе уважено от  г-н Жечо Станков – заместник-министър на енергетиката, г-н Лъчезар Борисов- заместник-министър на икономиката, доц. д-р Иван Иванов – председател на КЕВР, г-н Ивайло Алексиев – изпълнителен директор на АУЕР, г-н Константин Стаменов-председател на УС на БФИЕК, проф. д-р. Любен Тотев- председател на Съвета на ректорите,  г-н Тим Курт – изпълнителен директор на Аурубис България АД,председател на УС на Индустриален клъстер Средногорие и от г-н Николай Минков, Изпълнителен директор на Индустриален клъстер Средногорие.

 

Участниците в конференцията дискутираха актуалните теми, касаещи проблемите в развитието на българската индустрия и енергетика и на ключовите предизвикателства като климатичните промени. Първият панел с модератор Константин Делисивков-председател на Съвета на  съвета на Директорите на  БЕХ, се концентрира върху либерализацията, политиките и правилата на електроенергийният пазар и представи гледните точки на Mr. Mukund Bhagwat, Dr. ir, advisor of corporate Energy and climate affairs,Aurubis, г-н Любомир Ганчев – съветник на министъра, Министерство на икономиката, г-жа Антоанета Барес – изпълнителен директор, Индустриална Компания Индустриални Зони, г-н Пламен Младеновски- директор Дирекция „Електроенергетика и топлоенергентика, КЕВР и г-н Владимир Дичев –изпълнителен директор, ЧЕЗ Трейд България.

 

След почивката, вниманието бе насочено към предизвикателствата и прогнозите в индустриалния и енергийния сектор с модератор Мая Александрова-правен съветник, Аурубис България АД. Презентации бяха изнесени от г-н Людмил Костадинов-главен експерт, АУЕР, г-н Константин Стаменов – председател на УС,БФИЕК, г-жа Емилия Желязкова-ръководител отдел „Администриране на търговия с електрическа енергия“, Управление „Електроенергиен пазар“, ЕСО ЕАД, г-н Радослав Миков-партньор, Адвокатско дружество „Волф Тайс“.

 

Заключителният панел на форума с модератор Десислава Чалъмова от Индустриален клъстер Средногорие, бе ориентиран към климатичните промени и решенията на индустрията. Те бяха разгледани от г-н Мартин Бояджиев, бизнес анализи, AES Bulgaria , г-н Калоян Косоров, БФИЕК, г-жа Теодора Борисова-мениджър „Връзки с институциите“, Солвей Соди България, г-н Васил Караиванов-Стопански факултет, Софийски университет.

 

Конференция „Индустрия, Енергетика и Климатични промени 2017“ провокира дискусията на актуалните теми за европейската и държавна политика и пазарни регулации в енергетиката, както и опита и позициите на производители, търговци на електроенергия и индустриални потребители, възможностите за съвместни действия за успешно посрещане на климатичните предизвикателства.

 

Приложено можете да откриете представяне на организатора и генералните партньори на конференцията.

За контакти:

                        Златина Саръева

                        Експерт Програми и проекти

                        Индустриален клъстер Средногорие

                        М: +359 87 994 8479

                        Е: z.saraeva@srednogorie.eu

                        W: www.srednogorie.eu

 

Индустриален Клъстер Средногорие обединява интересите, възможностите и целите на големите индустриални компании в региона на Средногорието, местните общини, както и научни и образователни организации. Инициатори за създаването му са „Асарел – Медет“ АД, „Аурубис България“ АД, „Елаците – Мед“ АД, „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД и „Геотехмин“ ООД. Те заедно с други по-малки компании, също членове на клъстера, осъществяват партньорство с общините в региона за реализацията на устойчива политика с конкретно поставени цели и ясна визия за развитие.

 

„ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД  е първият лицензиран търговец на електрическа енергия от 2005г. в България с портфолио от крайни клиенти. Дружеството е 100% собственост на ЧЕЗ Груп,  водеща интегрирана енергийна компания в Централна и Източна Европа. Извършва продажба на енергия на индустриални фирми, цялостна доставка за бизнес клиенти, балансиране и търговия на пазар на едро. За последните 10 години дружеството реализира 1 млрд. лв. общи приходи от продажби и доставки над 10 млн. МВтч на свободен пазар.

 

„Аурубис България“ АД има за своя основна дейност преработването на медни концентрати за производство на медни аноди и катоди, както и вторични продукти като сярна киселина, фаялит и шлам. Предприятието се състои от четири основни производствени единици: металургия, рафинерия за катодна мед, производство на сярна киселина и обогатителна фабрика. В момента в компанията работят 845 служители. През последните 10 години за модернизация на производството и екологично ефективни подобрения са инвестирани над 500 млн. евро.