Мисия

Асоциацията на бизнес клъстерите залага в своята основна мисия обединяването на усилията на клъстерите в България за динамичното им развитие в съответствие с европейските стандарти и за създаването и утвърждаването на български национални стандарти и традиции в политиката на клъстеризация.