Проведе се обучение за клъстери на тема: „Роля и влияние на клъстерите – българският и норвежкият опит“, организирано съвместно от Иновации Норвегия и Асоциацията на бизнес клъстерите.

22 май 2017

На 19.05.2017 г. се проведе обучение за клъстери на тема: „Роля и влияние на клъстерите – българският и норвежкият опит“, организирано съвместно от Иновации Норвегия и Асоциацията на бизнес клъстерите“. 

 

Събитието беше открито от г-жа Тове Брувик Вестберг – посланик на Норвегия за България, г-жа Геновева Христова – председател на УС на АБК и г-жа Венцеслава Янчовска – мендижър на Иновации Норвегия и премина изключително успешно като в него участие взеха над 50 клъстерни представители от различни организации от България и Норвегия. 

 

През първата част от обучението презентации представиха г-н Олав Бардален – специален съветник на Иновации Норвегия и г-н Мустафа Чаушов – главен експерт на ГД ЕФК към МИ. Те споделиха опит и мнение по темата за ролята на клъстерите в регионалното развитие и индустриалния процес на трансформация в България и Норвегия. 

 

 

 

 

За резултатите и въздействието на клъстерното взаимодействие говориха г-н Тор Арне Белика – клъстерен специалист и съветник на Иновации Норвегия и г-жа Даниела Чонкова в качеството си на представител на Клъстер мехатроника и автоматизаци. Фокусът на техните презентации беше върху иновативните подходи и транснационалното сътрудничество. Двамата презентатори представиха добри практики и работещи решения в клъстерните организации.

В заключителната част бяха представени ключовите фактори за успех за клъстерно развитие. В този панел презентации представиха г-н Ейвинд Петершаген – клъстерен специалист и съветник на Иновации Норвегия и г-жа Геновева Христова – председател на АБК и БМК. Двамата говориха за ролята на клъстерните лидери като движеща сила на успешните клъстерни организации. 

 

С позитивно настроение, много нови клъстерни познанства и визия за светло клъстерно бъдеще приключи клъстерното обучение. В края му официално бяха връчени сертификати на всички участници, взели участие в него. 

 

Всички презентации от обучението може да откриете тук

Снимки от обучението може да видите тук.

Линк към сайта на обучението: http://training1.abclusters.org