Средногорие Мед Индустриален Клъстер

Пълноправен член

Средногорие Мед Индустриален Клъстер е сдружение с не стопанска цел, създадено по инициатива на големите индустриални предприятия от района на Централното Средногорие: „Асарел – Медет“ АД, „Аурубис България“ АД, „Елаците – Мед“ АД, „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД и „Геотехмин“ ООД.

 Сдружението интегрира дружествата, определящи индустриалния облик на района на Централна Средна гора: базовите производства за добив и преработка на медни, злато-съдържащи руди и меден концентрат, високо технологичните компании за производство на  оптични, оптикомеханични и оптикоелектронни системи и изделия, обслужващи промишлените производства фирми; научно-изследователски и образователни организации, както и представители на местната власт. Членове на организацията са едни от най-големите корпоративни работодатели в страната, осигуряващи заетост на над 8 000 лица.

В клъстера членуват: „Асарел – Медет“ АД, „Аурубис България“ АД, „Елаците – Мед“ АД, „Дънди Прешъс Металс ЧелопечЕАД, „Геотехмин“ ООД, „Оптикс“ АД, „Оптикоелектрон“ АД, „Евротест – Kонтрол“ ЕАД, “Ер Ликид България“ ЕООД, „Енергео“ ЕООД, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“,Община Антон,Община Златица,Община Мирково,Община Панагюрище, Община Пирдоп, Община Челопеч, Община Чавдар и Община Стрелча.

Организацията е платформа за коопериране на интересите и възможностите на членовете за повишаване на конкурентоспособността и потенциала на икономиката на Средногорието.
Членовете на сдружението сътрудничат помежду си и с държавните власти за устойчиво, дългосрочно развитие на региона на Средногорието; постигат синергичен технологичен ефект чрез обмен на материали, суровини и производство на съпътстващи продукти и услуги; ползват общи възможности за усъвършенстване на човешките ресурси, за научни разработки и изследвания, за промотиране на продукти и услуги и за привличане на инвестиции.

 

Основните цели са:

  • Повишаване на конкурентоспособността на индустриалния сектор в региона на Централното Средногорие;
  • Устойчиво развитие и опазване на околната среда, съгласно националните и регионалните приоритети;
  • Подобряване на техническата и социалната инфраструктура в региона;
  • Повишаване стандарта и качеството на живот на населението;
  • Технологично обновление и внедряване на иновации;
  • Повишаване на енергийната ефективност;
  • Подобряване на условията на труд в предприятията – участници в клъстерната мрежа;
  • Усъвършенстване на системата за повишаване на образованието и квалификацията за нуждите на клъстерната мрежа;
  • Осъществяване на други проекти от взаимен интерес.

Контакти

телефон+359 88 766 0422; +359 87 994 8478

адресСофия 1700, ул. „Проф. Боян Каменов“, МГУ „Св.Иван Рилски“, Ректорат, ет.3, офис 94

уеб сайт www.srednogorie.eu