Индустриален клъстер Средногорие

Пълноправен член

Индустриален Клъстер Средногорие е сдружение с нестопанска цел, създадено по инициатива на големите индустриални предприятия от района на Централното Средногорие: „Асарел – Медет“ АД, „Аурубис България“ АД, „Елаците – Мед“ АД, „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД и „Геотехмин“ ООД.

 

 Сдружението интегрира дружествата, определящи индустриалния профил на района на Централна Средна гора: базовите производства за добив и преработка на медни, злато-съдържащи руди и меден концентрат, високотехнологичните компании за производство на  оптични, оптикомеханични и оптикоелектронни системи и изделия, обслужващи промишлените производства фирми; научно-изследователски и образователни организации, както и представители на местната власт. Членове на организацията са едни от най-големите корпоративни работодатели в страната, осигуряващи заетост на над 8 000 лица.

 

В клъстера членуват: „Асарел – Медет“ АД, „Аурубис България“ АД, „Елаците – Мед“ АД, „Дънди Прешъс Металс ЧелопечЕАД, „Геотехмин“ ООД, „Оптикс“ АД, „Оптикоелектрон“ АД, „Евротест – Kонтрол“ ЕАД, “Ер Ликид България“ ЕООД, „Енергео“ ЕООД, „Център за управление и професионално обучение“ ЕАД, „Геострой“ АД, „Сименс“ ЕООД, „Геотрейдинг“ АД, „Аргус“ ЕООД, „МП – Металпласт“ АД,“Олопласт Груп“ АД, „СМС-С“ ЕООД, ET „Ипсилон – 97 Иван Иванов“ (вестник Регион), „Парадокс“ ЕООД (вестник Време), „Ретел“ ЕАД, СД „Симплекс-Рабаджийска и Сие“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, Технически университет-София, Лесотехнически университет-София, Химикотехнологичен и металургичен университет – София, Община Антон, Община Златица, Община Мирково, Община Панагюрище, Община Пирдоп, Община Челопеч, Община Чавдар, Община Стрелча, Община Копривщица и Община Етрополе.

 

Организацията е платформа за коопериране на интересите и възможностите на членовете за повишаване на конкурентоспособността и потенциала на икономиката на Средногорието.

 

Членовете на сдружението сътрудничат помежду си и с държавните власти за устойчиво, дългосрочно развитие на региона на Средногорието; постигат синергичен технологичен ефект чрез обмен на материали, суровини и производство на съпътстващи продукти и услуги; ползват общи възможности за усъвършенстване на човешките ресурси, за научни разработки и изследвания, за промотиране на продукти и услуги и за привличане на инвестиции.

 

Основните цели са:

  • Повишаване на конкурентоспособността на индустриалния сектор в региона на Централното Средногорие;
  • Устойчиво развитие и опазване на околната среда, съгласно националните и регионалните приоритети;
  • Подобряване на техническата и социалната инфраструктура в региона;
  • Повишаване стандарта и качеството на живот на населението;
  • Технологично обновление и внедряване на иновации;
  • Повишаване на енергийната ефективност;
  • Подобряване на условията на труд в предприятията – участници в клъстерната мрежа;
  • Усъвършенстване на системата за повишаване на образованието и квалификацията за нуждите на клъстерната мрежа;
  • Осъществяване на други проекти от взаимен интерес.

 

Контакти

телефон+359 879 948 480; +359 879 948 479

адресСофия 1113, СУ „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет, бул. Цариградско Шосе 125, бл. 3, лаб. 107

фейсбукhttps://www.facebook.com/srednogorie.eu/

уеб сайт www.srednogorie.eu