Специализиран Клъстер и институт по облекло и текстил – Дунав

Пълноправен член

Екипът, който стои зад Специализирания Клъстер и институт по облекло и текстил, започва своята съвместна работа още през 2005г., когато е учреден Специализиран Институт за облекло и текстил. Неправителствена организация, която се ангажира с предоставянето на консултации в областта на текстилната и шивашката индустрия; с обучителна дейност, обхващаща всички етапи на производството, планиране на производствения цикъл, мениджмънт и маркетиране на предприятия, които осъществяват дейност в посочените сфери или сфери тясно свързани с тях. Днес правоприемник на Специализирания Институт по облекло и текстил е Специализираният Клъстер и институт по облекло и текстил-Дунав.

Към настоящия момент членове на СКИОТ-Дунав са 24 предприятия, опериращи в текстилния и шивашки бранш, както и в свързани по вертикала и хоризонтала на възпроизводствения процес икономически сфери (производство на тъкани; шивашки материали и аксесоари – копчета, конци, шнурове, вати; кожени изделия и аксесоари – чанти, колани; опаковки и закачалки) и шест образователни и научни институции.

Ключова характеристика на СКИОТ е обединяването на фирми, чиито дейности са взаимно свързани и представляват последователни нива за производство и реализация на готовия продукт. Налице са взаимовръзки по хоризонтала (между производители със сходен профил на икономическа дейност) и вертикала на възпроизводствения процес. Така търговската марка Vayana, резултат от обединената дейност на членовете на СКИОТ, е пример за затваряне на производствения цикъл чрез хоризонтално и вертикално коопериране на клъстерните членове. Вертикални взаимовръзки са налице както в доставката на платове, така и в доставката на аксесоари, влагани в производството на облекла.

В допълнение в рамките на клъстера са налице и конгенерични връзки – коопериране между фирми в свързани индустрии, предлагащи допълващи продукти и извличащи добавена стойност от използването на общи дистрибуция и дистрибуционни канали.

Не на последно място в структурата на клъстера са включени и фирми с предмет на дейност „търговия на дребно с облекло”.

През април 2013 г., СКИОТ – Дунав получава бронзов лейбъл на СКИОТ от страна на Европейския секретариат за клъстерен анализ (European Secretariat for Cluster Analysis – ESCA) по методология на Agency of Kompetenznetze – Германия.

 

 

Контакти

телефон+35928620199; +359 888 712 281; +359 888 818 431

адресбул. Черни връх 51 Б, партер
гр. София