Национален Куриерски Клъстер

Пълноправен член

„Национален куриерски клъстер“ ООД  е създадено  през  2012 г. от 7 български компании, специализирани в предлагането на куриерски и спедиторски услуги, и в свързани с тяхната реализация  дейности.

Мисията на „Национален куриерски клъстер“ е да обедини усилията на членовете си за успешното организиране, насърчаване и подпомагане на предприемаческата инициатива в областта на куриерските и свързаните с тях дейности, в съответствие с европейските и световни стандарти.

Основните цели на кръстера са:

•          Повишаване на конкурентоспособността на български предприятия, извършващи дейности в областта на куриерските услуги и дейности, взаимосвързани и/или обслужващи и подпомагащи куриерските услуги

•          Извършване на целенасочено обучение и повишаване на квалификацията на кадри от административния и управленския персонал на дружествата – съдружници

•          Развитие на продуктите и услугите, свързани с куриерската дайност

•          Разширяване на пазарните позиции на членовете на клъстера

•          Привличане на нови членове – съдружници на клъстера

•          Насърчаване на иновациите в куриерската дейност и в дейности свързани с куриерските услуги

•          Насърчаване на инвестициите и прилагането на съвременни технологии и оборудване за извършване на общи клъстерни дейности

Контакти

телефон+3592 8170 655

адресАдрес: София, ул. Неделчо Бончев № 10

уеб сайт www.couriercluster.bg