Морски клъстър България

Пълноправен член

Морски клъстър България е неправителствена организация, обединяваща усилията на всички сектори на морското стопанство в България. Сдружението работи за създаване на условия за благоприятно развитие и повишаване конкурентоспособността на морската икономика чрез въвеждане на нови организационни, продуктови, пазарни и технологични решения,  обучение, прилагане на добри практики,  както и за популяризирането й на национално и международно ниво.

 

Членове на клъстъра са МСП, неправителствени организации, образователни институции, научно-изследователски и развойни организации. Дейността им е насочена в различни области от морската икономика:  агентиране, брокераж, воден транспорт,  корабен мениджмънт, корабно снабдяване, логистика, спедиция;  стоков контрол; класификация и конвенционно освидетелстване на кораби и плаващи съоръжения; корабно проектиране; кораборемонт и преустройство; научни и приложни изследвания; образование и обучение по морски технически специалности; морско право.

 

Морски клъстър България е пълноправен член на Европейската мрежа на морските клъстери и на Асоциацията на бизнес клъстерите в България.

Контакти

телефон+ 359 52 695 675

адрес9000 гр. Варна, ул. Воден 3

уеб сайт www.marinecluster.com