Консултантски клъстер „Веритас“

Асоцииран член

Консултантски Клъстер Веритас е частна организация, основана през 2013 г на идеен пазарен принцип в сферата на бизнес услугите. Обхваща консултантски и профилирани фирми в различни области, които целят да развиват пазарната ниша и създадат възможности за стабилизиране на сектора „консултантски бизнес“. Залага на взаимен обмен на материали, суровини, използване на налични в клъстера информационни и технологични ресурси.

Клъстерът предлага услуги в следните направления:

 • Финансови консултации, счетоводство и контрол, одит
 • Маркетинг, ПР и ивент менинжмънт
 • Информационни технологии, софтуер, ERP системи
 • Юридическо обслужване
 • Недвижими имоти и туризъм
 • Фармацевтична индустрия
 • Научни изследвания и иновации

Фирмите-членки имат устойчиви взаимоотношения помежду си, основани на сътрудничество, коопериране и взаимообвързаност в условията на пазарна икономика. Ето защо, комбинацията от – добрата история на фирмите-членки в управление на персонал и бизнес развитие, създадените отношения между фирмите и, мрежата от клиенти и бизнес контакти, е предпоставка за добро координиране на дейността на клъстера.

Мисия

 • Постигане на микс от бизнес-консултантски услуги
 • Tясно-профилирани специалисти
 • Изключитекни познания на Европейските и Международни практики
 • Привличане на чуждестранни партньори
 • Популяризиране на клъстера в световен мащаб

Цели

 • Да изгради силно административно звено за развитие на дейността
 • Да събере екип от професионалисти
 • Ефективното концентриране на ресурси за подобряване на конкурентоспособността
 • Разширяване на спектърът от възможности на всеки отделен участник в клъстера

Членовете следват актуалните тенденции в управлението на иновативно сдружение:

 • Иновации чрез изграждане на система от експерти, по метода от вътре навън и
  обратно

От 2015 г, Консултантски Клъстер Веритас е активен член на световната мрежа TCI Network и в качеството си на такъв, организира първата Европейска TCI Network конференция, която се проведе в София, между 20 – 22 Март, тази година.

Контакти

телефон+359 2 4393344, +359 2 8659276

адресОфис A-01, ул. Богатица 34, София 1421, България

уеб сайт www.veritascluster.com