Клъстер „Зелена синергия“

Пълноправен член

Основната мисия на Клъстер „ЗЕЛЕНА СИНЕРГИЯ“ е да интернационализира и повиши конкурентоспособността на предприятията, работещи в областта на енергийната ефективност и зелената енергия и да стимулира, подкрепи и изпълни иновативни проекти в сферата на ВЕИ и биомасата, насърчавайки по този начин по-ефективна и ВЕИ базирана икономика. Сред основните направления на клъстера са енергийната и ресурсната ефективност, кръговата икономика, устойчивото производство и потребление на енергия, моделирането и управление на качеството на атмосферния въздух, устойчивото енергийно развитие, енергийното образование и интелигентните системи за управление на енергиите в сгради, градове и транспорт.

 

През 2013 г. Клъстер „ЗЕЛЕНА СИНЕРГИЯ“ подписа меморандум за сътрудничество, сформирайки Европейско стратегическо клъстерно партньорство – ESCP NATUREEF. Основната цел на NATUREEF e

създаването на Европейска стратегическа клъстерна мрежа, която да доведе до създаване на нови концепции за ефективното използване на природните ресурси, както и улесняването на  сътрудничеството между всички членове в стратегическото партньорство.

 

През 2016 г. Клъстер „ЗЕЛЕНА СИНЕРГИЯ“ бе отличен от Главна дирекция „Растеж“ към Европейската Комисия с “European Strategic Cluster Partnership – Going International (ESCP-4i) Label”.

 

Клъстер „Зелена синергия“ притежава бронзов етикет за клъстерно управление.

 

Презентация

Контакти

телефон+359 32 62 57 55

адресбул. Руски 139, 4000 Пловдив

уеб сайт www.greensynergycluster.eu