Клъстер на Здравните Региони

Пълноправен член

Сдружение „Клъстер на здравните региони” е учредено през м.април 2013 год. Председател на Управителния съвет е д-р Андрей Кехайов.

 

Това е един от първите клъстери в сферата на медицината в България, в който членуват представители на неправителствени организации, бизнес организации, общински и частни болници от различни градове на страната, дентална клиника и здравна медия.  Сдружението е новост за българските икономически и обществени реалности в областта на здравеопазването.

 

„Клъстер на здравните региони” изпълнява проект по договор за безвъзмездна финансова помощ “Подкрепа за развитието на клъстерите България” финансиран от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013г.

 

Сдружението работи за изграждане на стратегии във всички направления на здравеопазването за реализиране на иновационни   и конкурентни национални и европейски здравни политики с баланс на интереси, които да подобрят здравния статус на българите, професионалната квалификация на медицинските специалисти и да повишат качеството на медицинското обслужване и развитието на здравния туризъм.

Контакти

телефон+359 2 85 48 782

адресГр. София -1680
Бул.”България” №: 102, ет.9, офис 12
Бизнес център „Белисимо”

уеб сайт www.zdravenews.org