Клъстер „Хоризонтално интегрирани технологии и системи“

Пълноправен член

Контакти

телефон+359 878 178 773

уеб сайт www.hits-cluster.org