ИКЕМ – Индустриален клъстер “Електромобили”

Пълноправен член

ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР “ЕЛЕКТРОМОБИЛИ”(ИКЕМ) е регистриран на 25.11.2009 като сдружение с не стопанска цел. To е единствената по рода си клъстерна организация в България, оперираща в сферата на електрическата мобилност. Членовете на ИКЕМ са предимно компании, занимаващи се с дизайн и производство на компоненти и резервни части, както и предоставящи услуги в сферата на конверсията и производството на електрически превозни средства. Клъстера обединява компании, организации и експерти от инженерния, индустриалния и непроизводствените сектори от различни региони на страната, които участват в различните етапи на производствения процес или във веригата на доставките. За разлика от типичните клъстери, които оптимизират работещ бизнес модел, ИКЕМ създава нов бизнес потенциал, пазар и среда.. „ИКЕМ“ АД е акционерно дружество, в което участват членовете на ИКЕМ. Бизнес фокусът на дружеството събира индустриалните възможности на членовете на клъстера. Като използва положителните страни на организационният и бизнес фокус, клъстерът постига оптимизиране и безконфликтност на дейностите си.

Основни дейности:

  • Разработване на необходимата законова рамка и създаване на благоприятна бизнес среда
  • Популяризиране и подпомагане на научноизследователските дейности
  • Развитие на административния капацитет, човешките ресурси и специализираното образование
  • Подпомагане на ‘business to business’ дейностите

Контакти

телефон+359 899 901 699, +359 876 634 872

адресСофия 1000, България, ул. Денкоглу 1, ет. 4, ап. 13

уеб сайт www.emic-bg.org