Черноморски енергиен клъстер

Пълноправен член

Черноморски енергиен клъстер (ЧЕК) е регистриран на  29 август 2011 г. като сдружение с нестопанска цел. ЧЕК обединява 7 търговски дружества и 3 неправителствени организации. Визията на клъстера е да предлага цялостни решения за интелигентно повишаване на енергийната ефективност в сгради и промишлени системи. В състава на клъстера са фирми с доказан опит в областта на:

  • изграждане на системи енергиен мениджмънт и „умни” мрежи;
  • изграждане на фотоволтаични системи за задоволяване на собствени нужди и свързани с електрическата мрежа;
  • проектиране на електрически, мониторингови и интелигентни мрежи и съоръжения;
  • обследване за енергийна ефективност на сгради и промишлени системи;
  • изготвяне на софтуерни решения за управления на енергийните потоци;

 

В същото време темата за енергийна ефективност е един от основните приоритети на Европейският съюз. За целта ЕК е разработила редица програми за финансиране на проекти за повишаване на ефективността при използването на енергия.

 

Именно тука е ролята на неправителствените организации в клъстера. Те разполагат със значителен опит в разработването и изпълнението на проекти с европейско финансиране.

 

Създадохме тази организация за да можем да предложим качествено техническо решение на всяка една възможност за повишаване на енергийната ефективност в сгради и предприятия и същевременно да осигурим средства предвидени в различни европейски програми.

Контакти

телефон+359 52 611 911, +359 889596507

адресБългария, гр. Варна, 9000, ул. „Преслав“ №4, ет.3

уеб сайт www.bsecluster.org