Фондация ИКТ Клъстер

Пълноправен член

Фондация „Клъстер информационни и комуникационни технологии“ е създадена през 2005 г. като платформа за ползoтворен диалог и сътрудничество между ИКТ бизнеса и държавната администрация. Фондация ИКТ Клъстер е клъстерна  инициатива, подкрепяща и насърчаваща създаването и развитието на клъстери в областта на информационните и комуникационните технологии  в България.  Основна  цел на организацията е повишаване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия от  ИКТ бранша, чрез насърчаване на сътрудничеството и създаване на нови бизнес възможности.  ИКТ Клъстер  се е утвърдил като център на клъстерното познание в България. Организацията е член на няколко европейски клъстерни платформи и мрежи и поддържа много добри отношения с редица европейски и световни партньори.

 

Основни дейности:

 

  • Създаване на благоприятна еко-система за бъдещо развитие на клъстери от световна класа в България, и по-конкретно в ИКТ сектора;
  • Развитие на предприемачеството, създаване на бизнес умения, подкрепа за създаването на национална система за рисков капитал;
  • Подкрепа на малките и средни предприятия от ИКТ сектора, с цел повишаване на  тяхната конкурентоспособност, създаване на управленски умения за  преодоляване на новите предизвикателствата на глобалната икономика;
  • Подкрепа на иновациите, развитие на технологичната и развойна дейност в България;
  • Стимулиране и подкрепа на диалога между държавната администрация, предприятията, университетите и изследователските центрове като прилага модела “тройна  спирала“.

Контакти

телефон(+359 2) 489 97 44; (+359 2) 489 50 76

адресБългария
1784 София
Бул. Цариградско шосе, 7-ми км, БИЦ ИЗОТ, ет. 2, офис № 290

уеб сайт www.ictcluster.bg