Контролен съвет

 • Даниела Чонкова
  Председател на КС

  Ръководител програма „Иновации и подкрепа за бизнеса“, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, член на КМА
  Координатор на Enterprise Europe Network – България (EEN)
  Член на Координационния съвет на EEN към Изпълнителна агенция за МСП към ЕК (EEN Steering and Advisory Group at EASME)
  Национално контактно лице за МСП по програма Х2020

  От 1997 г. насам работи като експерт и ръководител на европейски проекти в областта на:
  – иновации и иновационна политика, научна политика
  – подкрепа за МСП, насърчаване на конкурентоспособността на бизнеса
  – иновационен мениджмънт
  – бизнес клъстери, иновационни клъстери
  – комерсиализация на научни резултати, технологичен трансфер
  – европейски мрежи
  От 2002г. е част от екипа на фондация „Приложни изследвания и комуникации“
  Магистър „Стопанско управление“. Владее английски и руски език.

  daniela.tchonkova@online.bg
  www.enterprise-europe-network.bg
 • Мичо Чипев
  Член на КС info@micho.eu
 • Людмил Иванов
  Член на КС

  Член на УС на „Браншова камара на производителите и търговците на телфери и кранове“.
  Управител на фирма „Управление почистване на имоти“ ООД
  Външен консултант по транспорт, логистика и спедиция – „Българска търговско – промишлена палата“ –
  Експерт проекти и организиране на публични мероприятия – „Форум за Балкански транспорт и инфраструктура“ –
  Експерт проекти в Клъстер „Зелен Транспорт“
  В периода 10.2013г. – 10.2014г. е нещатен сътрудник и експерт в комисия по „Транспорт, информационни технологии и съобщения“ с ресор законодателство Народно Събрание на Република България –
  Сертификат от Институт за следдипломна квалификация при УНСС за участие в курс за обучение на ръководители и служители на научно – изследователски клъстери и клъстерни организации по проекта: “Seeding Innovation: Training for Research – driven Clusters – InnoSee” 31 Май 2013г. гр. София

  ls_ivanov@abv.bg