Контролен съвет

 • Даниела Чонкова
  Председател на КС

  Ръководител програма „Иновации и подкрепа за бизнеса“, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, член на КМА
  Координатор на Enterprise Europe Network – България (EEN)
  Член на Координационния съвет на EEN към Изпълнителна агенция за МСП към ЕК (EEN Steering and Advisory Group at EASME)
  Национално контактно лице за МСП по програма Х2020

  От 1997 г. насам работи като експерт и ръководител на европейски проекти в областта на:
  – иновации и иновационна политика, научна политика
  – подкрепа за МСП, насърчаване на конкурентоспособността на бизнеса
  – иновационен мениджмънт
  – бизнес клъстери, иновационни клъстери
  – комерсиализация на научни резултати, технологичен трансфер
  – европейски мрежи
  От 2002г. е част от екипа на фондация „Приложни изследвания и комуникации“
  Магистър „Стопанско управление“. Владее английски и руски език.

  daniela.tchonkova@online.bg
  www.enterprise-europe-network.bg
 • Мичо Чипев
  Член на КС info@micho.eu
 • Людмил Иванов
  Член на КС ls_ivanov@abv.bg