Конференция „ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА 2018“, 01.03.2018 г.

28 февр. 2018
Конференция „ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА 2018“, 01.03.2018 г.

КОНФЕРЕНЦИЯ „ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА 2018“, която ще бъде открита на 1 март 2018 г. от 9:00 ч. в гр. София, Интер Експо Център, зала „Витоша“.

Организатор на събитието е Индустриален клъстер Средногорие.

Конференция „ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА 2018“ ще постави акцент върху актуалните въпроси, касаещи развитието на транспорта и логистиката в България. Основополагащ фактор за устойчивия икономически растеж на всяка държава е добре развитата транспортна и логистична инфраструктура, позволяваща ефективното разпространение на стоките и безпроблемното пътуване на хората, което води до свързаност, достъпност и подобряване качеството на живот.

Поради актуалността на този въпрос, форумът ще осигури необходимите условия за обсъждане на теми свързани с: бъдещето на транспортната политика в България, иновативните решения в логистичния сектор, предизвикателствата пред интермодалните
терминали, подобряване управлението на товарите и качеството им по цялата верига на доставки, както и добри практики от този бранш.

 

По време на конференцията ще бъдат разгледани ключовите средства за изграждането на една устойчива транспортна система, отговаряща на икономическите, социалните и екологичните потребности. Ще бъдат обсъдени и принципите за формиране на
съвременната логистика, осигуряваща благоприятни условия и конкурентни предимства, както за фирмите у нас, така и за привличането на международния транзитен поток от стоки през територията на България.

 

Програма и Регистрация