Клъстер „Зелена синергия“ се присъедини към членовете на АБК

14 Дек. 2017

Клъстер „Зелена синергия“ се присъедини към редовните членове на АБК през м. октомври 2017 г.

 

Основната мисия на Клъстер „ЗЕЛЕНА СИНЕРГИЯ“ е да интернационализира и повиши конкурентоспособността на предприятията, работещи в областта на енергийната ефективност и зелената енергия и да стимулира, подкрепи и изпълни иновативни проекти в сферата на ВЕИ и биомасата, насърчавайки по този начин по-ефективна и ВЕИ базирана икономика. Сред основните направления на клъстера са енергийната и ресурсната ефективност, кръговата икономика, устойчивото производство и потребление на енергия, моделирането и управление на качеството на атмосферния въздух, устойчивото енергийно развитие, енергийното образование и интелигентните системи за управление на енергиите в сгради, градове и транспорт.

 

През 2013 г. Клъстер „ЗЕЛЕНА СИНЕРГИЯ“ подписа меморандум за сътрудничество, сформирайки Европейско стратегическо клъстерно партньорство – ESCP NATUREEF. Основната цел на NATUREEF e създаването на Европейска стратегическа клъстерна мрежа, която да доведе до създаване на нови концепции за ефективното използване на природните ресурси, както и улесняването на  сътрудничеството между всички членове в стратегическото партньорство.

 

През 2016 г. Клъстер „ЗЕЛЕНА СИНЕРГИЯ“ бе отличен от Главна дирекция „Растеж“ към Европейската Комисия с “European Strategic Cluster Partnership – Going International (ESCP-4i) Label”.

 

Клъстер „Зелена синергия“ притежава бронзов етикет за клъстерно управление.