ИКТ Клъстер е лидер на Европейската стратегическа клъстерна партньорска мрежа GIVE

28 февр. 2018

През 2017, Европейската стратегическа клъстерна партньорска мрежа GIVE беше одобрена за финансиране от Изпълнителната агенция за МСП на ЕК (EASME). Партньорската мрежа включва 8 клъстера от три различни индустрии (аутомотив, ИКТ и зелени технологии), от 6 различни държави (Албания, България, Латвия, Република Македония, Сърбия и Румъния) и 2 европейски региона (Югоизточна Европа и Балтика). Това е първото клъстерно партньорство съставено основно от организации от Балканските държави, което е финансирано от ЕК. 

 

Партньорската мрежа GIVE, която се ръководи от Фондация ИКТ Клъстер има за цел:

 

  • Създаването на нова стойностна верига и благоприятна рамка за установяване на устойчиво междурегионално стратегическо клъстерно сътрудничество (GIVE) в сферата на зелените интелигентни технологии, фокусирани върху автомобилния и транспортния сектори.
  • Изграждането на обща образователна база за интернационализация и маркетинг за клъстерни мениджъри и членове на клъстерите (малки и средни фирми) и установяването на стабилни връзки между партньорите в GIVE мрежата и фирмите членове.
  • Изграждането на устойчиво стратегическо партньорство в клъстерите, основано на разработването на стратегия за интернационализация на GIVE и „роудмап“ за изпълнение.
  • Популяризиране на стратегическо клъстерно партньорство GIVE на европейско, регионално и национално равнище с цел разширяване му в различни региони и индустрии и създаване на връзки с други европейски стратегически клъстерни партньори.

Проектът стартира през декември 2017 г., но официалният старт бе на 24-25 януари 2018 г., на събитие организирано от ИКТ клъстер.

Ако се интересувате от напредъка и изпълнението на проекта, можете да последвате GIVE в социалните мрежи:

https://www.facebook.com/greenictdevelopment/?fref=nf

https://www.linkedin.com/groups/12083393