2016-06-15-Национална клъстерна конференция на АБК