2015-06-12 – Втора среща на бизнес клъстерите – гр. Варна