2015-02-10 – Първа среща на бизнес клъстерите – гр. Пловдив