Проектът DanuBioValNet – информационен семинар

13 Nov 2017

 Асоциацията на бизнес клъстерите направи важна крачка към повишаване осведомеността за перспективите и предизвикателствата на био индустрията в България. Изпълнителният директор Светлин Рангелов представи проекта DanuBioValNet пред няколко клъстерни мениджъри и заинтересовани страни по време на срещата в Пловдив на 07.11.2017.

Като комуникационен мениджър по проекта, той сподели подробности относно “Междуклъстерното партньорство за стимулиране на екологичните иновации чрез разработване на съвместна биологична мрежа с добавена стойност в  Дунавския регион”.

Участниците научиха повече за проекта, за партньорите в него, за необходимостта от укрепване на биоикономиката и възможностите, които създава не само за България, но и за целия Дунавски регион.

Бяха описани 3-те пилотни добавъчни вериги и като пример бе дадена веригата “Фитофарма”, тъй като наш специален гост бе г-жа Николина Узунова – Изпълнителен директор на Българската национална асоциация Етерични масла, парфюмерия и козметика / BNAEOPC / – най-големият и най-силен “играч” на българския пазар в тази област.

Работният поток на проекта и дейностите по него бяха обяснени заедно с очакваните резултати и беше представена информация как участниците могат да се включат и да се възползват. Отправена бе покана за включване на присъстващите в следващите събития по проекта в Букурещ, Румъния и Щутгарт, Германия.
 
Презентацията за проекта бе на английски език, тъй като много от снимките и графиките бяха в оригинал, а много от думите и фразите, свързани с биоикономиката, мрежите с добавена стойност и клъстерите са толкова нови, че нямат смислен превод на български и добре е да бъдат оставени в оригинал. Разбира се, всичко беше обяснено на български език.
 
Можете да прегледате презентацията тук