Морски клъстер България организира ДНИ НА СИНИ КАРИЕРИ на 31 януари и 1 февруари 2018 г., гр. Варна

30 ян. 2018

На 31 януари и 1 февруари 2018 г.  от 9.30 ч. до 16.00 ч. в Юнашки салон, гр. Варна, ще се проведат ДНИ НА СИНИ КАРИЕРИ.

 

Събитието се организира от Морски клъстър България със съдействието на Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“, Технически университет – Варна и Колеж по туризъм – Варна и е част от европейски проект „Център за сини кариери в Източно Средиземноморие и Черно море” (МЕНТОР).

 

Професионалисти от страната и чужбина от четири ключови сектора със стратегическо значение в региона на Източно  Средиземноморие и Черно море: морски транспорт (корабоплаване, пристанища, корабостроене и кораборемонт), круизен туризъм, морски аквакултури и добив на нефт и природен газ от морето, ще представят пред аудиторията перспективи и изисквания на бизнеса за упражняване на професиите от „синята икономика“ при използване на съвременни технологии и ще очертаят възможностите за кариерно развитие в основните за региона сектори от „Син растеж“. През двата дни на събитието участниците ще имат възможност да се запознаят с предложенията на висши учебни заведения за обучение по специалности и програми в сините сектори, да се срещнат и проведат разговори с  представители на фирми, търсещи кадри.

 

Събитието е насочено към младите хора  – ученици, студенти и дипломирани специалисти, работещи в „синята икономика“, в други сектори, както и временно безработни.

 

Стратегията на ЕС „Син растеж“ идентифицира морските дейности с най-голям потенциал за бъдещ растеж и перспективи за работни места в Средиземно и Черно море. За постигането на устойчив растеж, Синята икономика се нуждае от квалифицирани и опитни специалисти. Голям брой сини сектори изпитват затруднения при намирането на подходящи кадри и очакват тези трудности да продължат.

 

Заинтересованите от подготовката на квалифицирани кадри за секторите на „Син растеж“, от преодоляването на пропуските и различията в уменията им, ще обединят усилия за превръщане на „синята кариера“ в по-привлекателна за младите хора в региона.