Биоикономиката в Дунавския регион – успешно начало на Европейски проект с участието на АБК

21 апр. 2017

Конференцията с която стартира проекта по Дунавската стратегия Interreg “DanuBioValNet“, по който АБК е партньор се проведе при отлична посещаемост. 97 представители от 67 организации и 12 държави взеха участие в срещата. Заинтересовани лица от клъстерни организации и компании, както и представители на висши учебни заведения  и полиси мейкъри представиха информация за всички аспекти, свързани с изграждането на био-базирана индустрия в Дунавския регион и набелязаха необходимите инструменти за превръщането на плана в реалност. Многобройните речи и лекции обхванаха теми от области като култивирането и употребата на лечебни растения, разработването на пазарни продукти в областта на строителството и създаването на биоенергийни селища в Румъния.

 

В своето приветствие заместник-председателят на Съвета за научноизследователска и развойна дейност на Чешката република – Арност Маркс пръв акцентира върху огромното значение, което страните от Дунавския регион влагат в изграждането на био-базирана индустрия като бъдеще за своите икономики. Заместник-министърът на икономическата секция и информационните технологии – Зденек Адамец подчерта, че наред с другите неща от изключителна важност е да се превърне в практика на икономиките опазването на климата. Той обърна внимание върху големите периоди на суша в Чехия през 2015 г., когато недостигът на водата е довел до огромни загуби на реколтите и почти е фалирал част от бизнесите. Г-н Адамец сподели, че се надява този проблем да бъде предотвратен в бъдеще. В своята лекция проф. д-р Ралф Киндерватер също обхвана възможностите, свързани с преминаването към биоикономика в Дунавския регион. „Днес ние станахме свидетели на историческото начало на бъдещата био-базирана индустриална мрежа в Дунавския регион“, допълни той.

 

Програми за финансиране и най-добри практики на био-базирани продукти.

Наколко презентации направиха преглед на конкретна информация за възможностите за финансиране на компании и университети за био-базирано развитие (BBI, Interreg Danube Programme, или специални инструменти за финансиране на клъстерни организации). Райнер Фишър, ръководител на отдела за разработване на фиксиращи системи от пластмаси в компанията Fischerwerke GmBH&Co.KG, представи зелената продуктова линия на компанията – едно от първите успешни внедрявания на био-базирани продукти на пазара. Той обясни как идеята за използването на био-базирани суровини, вместо изкопаеми ресурси вече се използва в съвременните предприемачески решения. Със своя висок фокус върху устойчивото развитие, Fischerwerke GmbH & Co. KG вече е пуснал на пазара редица био-базирани продукти, включващи частично био-базирани дюбели и изцяло иновативна био-базирана хоросанова система.

 

Даниел Похулдка от чешката компания NAFIGATE Corp. представи цяла гама от био-базирани полимери от полихидроксиалканоати, които вече са били използвани от редица компании.

 

Проф. Владимир Седларик от чешкия университет „Томас Бата“ изрази леко критичен поглед върху биополимерите и посочи, че използването им не ги превръща автоматично в предимство, особено когато става въпрос за по-високата цена на подобни материали.

 

Аудиторията беше изключително заинтересована от лекцията на проф. д-р Райнер Луик (Университет по приложни науки „Ротенбърг“). Луик говори за важността на лечебните растения за фитофармацевтичините и козметичните компании в Дунавския регион. Той изтъкна например огромния брой фармацевтични компании в Баден-Вюртемберг, които имат продължителна традиция в използването на лечебните растения, както и източноевропейските страни, които са традиционни доставчици на суровини за фитофармацевтичините и козметичните индустрии. Всички участници в лекцията бяха въодушевени да разберат повече за развитието на тази верига за създаване на стойност, която се фокусира особено върху употребата на устойчиви, природно съобразни методи за събиране на реколтата. Луик подчерта, че справедливото разпределение на печалбите също играе важна роля в този процес. Към настоящия момент е практика най-бедните да култивират и събират лечебните растения. Поради тази причина Луик подчерта, че осигуряването на добри бъдещи перспективи за тях е другата важна цел пред Дунавския регион по пътя към био-базирана икономика.  

 

През следващите две години, проектът „DanuBioValNet“ има за цел изграждането на нови мрежи за създаване на стойност в широк спектър от индустриални сектори.  

 

Очаква се регионалните и национални клъстерни организации да бъдат главните двигатели на промяната към биоразнообразието и с оглед на това бе организирано брокерско събитие (brokerage event) за клъстерите по време на конференциятас. До края на събитието 22 клъстерни организации вече бяха осъществили първоначален контакт помежду си.