Конференцията „ИНДУСТРИЯ, ЕНЕРГЕТИКА И КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ 2017“, 20 юни 2017г. в гр. София, хотел „Балкан“, зала „Сердика“

Конференцията „ИНДУСТРИЯ, ЕНЕРГЕТИКА И КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ 2017“,  20 юни 2017г. в гр. София, хотел „Балкан“, зала „Сердика“

Конференцията „ИНДУСТРИЯ, ЕНЕРГЕТИКА И КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ 2017“ продължава традицията на Индустриален клъстер „Средногорие“ да провежда дискусии, ориентирани към актуални теми за развитието на българската индустрия и енергетика и на ключови предизвикателства като климатичните промени.

Целта на форума е да бъдат представени и обсъдени актуалните европейска и държавна политика и пазарни регулации в енергетиката, както и опит и позиции на производители, търговци на електроенергия и индустриални потребители, да се обсъдят възможности за съвместни действия за успешно посрещане на климатичните предизвикателства.

Събитието ще се състои на  20 юни 2017г. в гр. София, хотел „Балкан“, зала „Сердика“.

 

Цялата информация може да намерите тук

Представяне

Регистрация