Дни на индустрията на ЕС, 22-23 февруари, 2018

Дните на индустрията на ЕС ще предоставят актуална информация на заинтересованите страни относно стратегическия подход на Комисията към индустриалната политика и действията за по-нататъшно развитие на конкурентоспособността на промишлеността в Европа.

 

Той ще бъде и форум, в който заинтересованите страни, допринасящи за европейската конкурентоспособност на индустрията, могат да представят своите дейности, да обменят опит и знания, да обсъдят въпроси от различен характер и да развиват съвместни визии за бъдещето.

 

Хората, които ще вземат участие са от различни индустриални сектори, финансови институции, научно-изследвателски и иновационни центрове, правителства и публични администрации.

 

Основното събитие в Брюксел, Белгия на 22-23 февруари ще бъде конференция на високо равнище с много ключови експерти и редица семинари насочени към заинтересованите страни.

 

Голям брой събития ще се проведат и в цяла Европа в рамките на „Европейската седмица на промишлеността“.

 

Може да се регистрирате тук: https://ec.europa.eu/info/events/eu-industry-day_en

 

#EUIndustryDay
#InvestEU