ПРОВЕДЕ СЕ КОНФЕРЕНЦИЯ „ИНДУСТРИЯ, ЕНЕРГЕТИКА И КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ 2017“, организирано от СМИК