Биоикономиката в Дунавския регион – успешно начало на Европейски проект с участието на АБК