Благодарствено обръщение за отминалия мандат на Венцислав Славков – председател на УС на АБК в периода (ноември 2014 – март 2017)