Проведе се среща с перспектива за бъдещо сътрудничество между АБК и вестник „Стандарт“