Национална клъстерна конференция 2016 г.: „ИНОВАТИВНИ КЛЪСТЕРИ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“