Предстои създаването на център за върхови постижения в областта на мехатрониката и чистата индустрия