Сертифицирането на клъстерите е оценка за тяхната ефективност