АБК подписа меморандум за разбирателство с Полско-български консултантски клъстер