222 млн. евро от европейските фондове за подсилване на взаимодействието и подпомагане на проекти в Дунавския регион