Втора среща на бизнес клъстерите, 12.06.2015 г., гр. Варна