Участие на Морски клъстър България в международна конференция Интелигентен и син растеж- нови възможности за синята икономика в региона на Черно море