АБК с представител в Бизнес съвета към Съвета за електронно управление в лицето на Петър Статев