България, Румъния и Турция подкрепиха „Балканската и черноморска мрежа на ИКТ клъстерите”