„Национален куриерски клъстер“ се присъедини официално към членовете на АБК