Новоприетият член на АБК – Клъстер „Обединение застрахователни брокери“ с презентация по време на семинар на ИКЕМ за Хоризонт 2020