Проведе се Конференция „Иновации и предприемачество 2014. Наука, Изследвания, Технологично развитие“, организирана от СМИК