УС на АБК свиква Редовно Общо събрание на 28.02.2014 г. /петък/ – 14.00 ч.