Петър Статев – вицепрезидент на ЕТSI, Европейският институт по телекомуникационни стандарти