Модул „Клъстерна политика“ в рамките на Европейския ден на предприемача 2013″