Асоциацията на бизнес клъстерите в България с ново ръководство